Stumpedyssevej 60, 3450 Allerød, Tlf.: 35104762
Personale
Præsentation af det faste personale i Krudthus
Klik for større billede!
Susanne Falk

Direktør for Titibo-gruppen og med-stifter af Krudthus i april 2008.

Uddannet kemiingeniør og HD-O.

Har erfaring fra 25 år i Danisco og ISS med kvalitetsledelse, serviceudvikling og international ledelsesudvikling.

Stiftede i 2002 TitiBo-gruppen Aps og er fortsat eneejer.

Særligt optaget af at børnene lærer at de betyder noget for andre både som menneske og i det store bæredygtigheds-regnskab samt af at uddybe måderne vi samarbejder med alle vores forældre på. Er stolt af TitiBo-gruppens mange spændende og engagerede medarbejdere.

Klik for større billede!
Annette Grunnet

Leder af Krudthus

Pædagog hos Sommerfuglene

Ansat 1/9-2015

- Uddannet pædagog

- Oprindelig uddannet Can.Scient. kemi/miljøbiologi i 1998 og undervist på laborantuddannelsen

- Kurser indenfor det meste af børneområdet bl.a. naturformidling, udeliv, kreativitet, sprog, motorik, science, demokratisk dannelse og det gode forældresamarbejde

Særligt optaget af at skabe det gode børneliv med fokus på, hvad der giver mening for barnet ’her og nu’, men også sigter på at barnet bliver skoleparat og dannet til livet samt
naturformidling, science, bæredygtighed og glæde for naturen.

Bidrager til faglig debat ved bl.a. at være medforfatter på pædagogiske artikler og oplægsholder om ’skrot’ og inklusion, demokrati og science i børnehæjde og børns læring.

Afholder science kurser.

Klik for større billede!
Martin Ø. Slavensky

Pædagogmedhjælper hos Græshopperne

Ansat 1/4-2009

- Sosu-uddannet

- 1 år på pædagoguddannelsen

- Førstehjælpskursus

- kursus i "de vilde drenge"
- kursus i Tegn til Tale

Særligt optaget af naturen, dyrelivet, idræt, fælleslege, snitte og reb-leg.

Klik for større billede!
Susanne Ortmann

Pædagog hos Græshopperne

Ansat 1/1 2018

Sprogansvarlig

Uddannet  pædagog i 1982

Kurser i bl.a.:

Natur og udeliv

Kreative kurser

Sprog

Science

Det gode forældresamarbejde

Har arbejdet med udeliv og natur i mange år - og ser uderummet som et fantastisk sted at opholde sig.

Særligt optaget af børns venskaber og relationsdannelse - samt udelivet med alt havd det indebærer.

At skabe rammer hvori børnene kan agere.

 

Klik for større billede!
Ragnar Poulsen

Pædagogmedhjælper

Ansat 1/12-2010

- Lederuddannet fra Gerlev Idrætshøjskole

- Friluftslivsvejleder i Natur og kyst

- Bachelor i historie

- Kandidat i idræt

- Livredder

- Førstehjælpskursus

Særligt optaget af musik, friluftaktiviteter, klatring, historiefortælling og alt i sne.

Klik for større billede!
Christian Grand

Pædagog hos Sommerfuglene

Ansat 1/5-2016

- Uddannet pædagog

- Førstehjælpskursus

- Brandkursus
- Reb og naturkursus

- Naturkursus (Lege i skoven)

- Udlært instruktør i badminton og tennis

- Svømmelærer

Særlig optaget af narrativ fortælling, samt lære børn spørgeteknikker til at danne relationer og hvordan man skaber den bedste indgangsvinkel til legen samt hjælp til selvhjælp og identitetsdannelse.

Har stor viden og erfaring med pædagogisk arbejde i naturen, med børn i alderen 3-6 år.

 

 

 

Klik for større billede!
Lærke G. Thomsen

På barsel

Ansat 1/8 2012

- Uddannet pædagog i 2011

- Har tidligere arbejdet med vuggestue og børnehavebørn,

 samt skolebørn med særlige behov.

Særligt optaget af natur og udeliv, planter og madlavning,

 og så elsker jeg at læse historier, rim og remser

 og at synge med børnene. 

 

Klik for større billede!
Lilian Erud

Idrætspædagog hos sommerfuglene

Ansat 1/8 2018
Diplom i kultur og æstetik: At skabe Lærings miljøer, så barnet kan fordybe sig og skabe gode lege relationer.

Diplom i vuggestuepædagogik: Den gode modtagelse

Praktikvejlederuddannelsen

Diverse naturkurser

Brænder for friluftsliv og science og skovmatematik. Science aktiviteter som bygger på børns egne spørgsmål, undren og nysgerrighed om den verden som omgiver dem. Samt at arbejde med børns sociale kompetencer, så børnene bliver robuste og fyldt med selvtillid, og klare og parate til at møde livet.

Sidst opdateret 6. juli 2018